Oude Muziek Nu

De Stichting Hoorn Oude Muziek nu heeft als doel de waardering voor en de beoefening van de Oude Muziek door amateurs te bevorderen.

Met de activiteiten die de stichting organiseert hoopt zij de belangstelling en het enthousiasme van de vele liefhebbers en amateur-musici aan te spreken.

In de vijftien jaar van haar bestaan heeft het Festival voor Oude Muziek nu landelijke betekenis gekregen. Tijdens het Festival ligt het zwaartepunt in Hoorn, maar daarnaast worden er enkele keren per jaar activiteiten in andere delen van het land georganiseerd. Op deze wijze is het voor de Stichting mogelijk haar activiteiten breder aan te bieden.

Met een aantal onderdelen in het programma wil de Stichting de Oude Muziek ook onder de aandacht brengen van de jeugd. Zo wordt getracht ook jeugdige ensembles en koren een plaats op ons podium te geven en wordt met ingang van 2007 een workshop voor scholieren georganiseerd.

Sfilata zondag 3 juni 2018

Website: https://oudemuzieknu.nl

Facebook: https://www.facebook.com/oudemuzieknu

Bekijk de nieuwsbrieven en schrijf je in op op de hoogte te blijven: Nieuwsbrieven